De studie Bedrijfskunde kent een Bindend Studieadvies (BSA). Dit houdt in dat eerstejaars studenten een vastgesteld aantal studiepunten (EC) dienen te halen in Bachelor 1 om verder te mogen te gaan met de studie in jaar 2. Dit aantal studiepunten bedraagt 60 EC in totaal (alle vakken uit Bachelor 1). De Examencommissie monitort je studievoortgang en geeft na blok 1, 2 en 3 een voorlopig studieadvies af. Je ontvangt dit bericht via je studenten e-mail. Het voorlopige advies wordt gebaseerd op het aantal behaalde vakken tot op dat moment. Het definitieve bindend studieadvies ontvang je eind augustus. 

Deze video betreft algemene informatie over het BSA. Het is onmogelijk om een volledig beeld te geven van alle mogelijke, individuele scenario’s. Om deze reden kunnen er geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze video.