RSM streeft er naar een veilig en respectvol studieklimaat te bieden aan alle studenten. Desondanks kan het gebeuren dat je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag zoals: 


  • (Seksuele) intimidatie
  • Agressie/geweld
  • Pesten
  • Discriminatie


De vertrouwenspersoon kan in dat soort situaties ondersteuning bieden in het zoeken naar oplossingen en/of doorverwijzen naar een deskundige instantie. Alle gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk. 


Aanvullende informatie over de vertrouwenspersonen kun je vinden op de centrale website van de Erasmus Universiteit: